LoGo_PENA

«Έσο έτοιμος για δύσκολες καταστάσεις: είμαστε έτοιμοι;»

Στο τελευταίο Παγκόσμιο Συνέδριο, προστέθηκε ένα όγδοο στοιχείο στην προσκοπική Μέθοδο, ένα στοιχείο που στην πραγματικότητα προϋπήρχε «κρυμμένο» στην Υπόσχεση αλλά ξεχάστηκε σ᾽ ένα δάσος μαζί με κάτι χαρτόνια που ξέμειναν μετά από ένα ζωηρό παιχνίδι. Το όγδοο αυτό στοιχείο της προσκοπικής μεθόδου είναι το περίφημο Community Ιnvolvement, η Διάδραση με την Κοινωνία που ήρθε να τονίσει, να υπογραμμίσει και να μας θυμίσει τη μία από τις θεμελιώδεις Αρχές του Προσκοπισμού, το καθήκον προς τους Άλλους, που εκφράζεται και στην υπόσχεσή μας από το καθήκον προς την Πατρίδα και το «να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση».

Στην ανάλυση αυτού του στοιχείου διαβάζουμε:

Η Διάδραση με την Κοινωνία δίνει την ευκαιρία στους Προσκόπους να ασχοληθούν και να εργαστούν με ανθρώπους από διαφορετικές ομάδες και πολιτισμούς. Εργαζόμενοι μαζί και μέσω της κοινότητας, τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν τη διαπολιτισμική τους κατανόηση, να αναγνωρίζουν θέματα που αφορούν στις διάφορες ηλικίες με την αλληλεπίδραση που υπάρχει και να έχουν περισσότερη και ποικίλη συμμετοχή στην κοινωνία.

Κάθε ευκαιρία για μάθηση που προσφέρει ο Προσκοπισμός, θα πρέπει επομένως να είναι συνδεδεμένη με το όφελος που υπάρχει στην κοινωνία. Όταν ο Πρόσκοπος μαθαίνει να κάνει ένα κόμπο, θα πρέπει να συνδέεται με τον τρόπο που αυτό μπορεί να εφαρμοστεί για να σώσει μια ζωή. Ακόμα και όταν ο Πρόσκοπος βιώνει μια προσωπική μαθησιακή ευκαιρία που φαίνεται να έχει προσωπική ωφέλεια (όπως π.χ. μια αθλητική δράση), θα πρέπει να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με την ωφέλεια που θα έχει η κοινωνία από αυτό (π.χ. υγιείς και με καλή φυσική κατάσταση Πρόσκοποι μπορεί να έχουν την ικανότητα να υπηρετήσουν καλύτερα την κοινότητα σε μια δεδομένη στιγμή).

Η Διάδραση με την Κοινωνία προάγει τη συνοχή και κινητοποιεί κάθε μέλος της σε μια κοινή προσπάθεια να συμβάλλουν στη μετεξέλιξη της κοινωνίας προς το καλύτερο. Φέρνει σε επαφή περισσότερους ανθρώπους με τις Αξίες και τον Σκοπό της Κίνησης και τους παρακινεί να υποστηρίξουν την Αποστολή της. Η προσπάθεια Δημιουργίας ενός Καλύτερου Κόσμου είναι ένα ταξίδι που οι

Πρόσκοποι δεν μπορούν να υλοποιήσουν μόνοι τους, αφήνοντας την κοινωνία εκτός. Πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της μαθησιακής ευκαιρίας στην οποία εμπλέκονται οι Πρόσκοποι. Η Προσφορά Υπηρεσίας δεν πρέπει να θεωρείται ότι απλά κάνουμε πράγματα για άλλους, αλλά ότι η Διάδραση με την Κοινωνία θα πρέπει οπωσδήποτε να προϋποθέτει ότι κάνουμε πράγματα μαζί με άλλους. Το στοιχείο της Διάδρασης με την Κοινωνία είναι να βοηθήσουμε τους Προσκόπους να Δημιουργήσουν έναν Καλύτερο Κόσμο. Κύριο μέλημα είναι να έχουμε ενεργούς πολίτες και την ευθύνη κάθε Προσκόπου να γνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην κοινωνία.[1]

 

Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας, η Αττική, η γειτονιά μας, έχει πληγεί από «λιμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς» και αρκετοί Πρόσκοποι έχουν σπεύσει να βοηθήσουν. Η σημαντική, όμως, αυτή βοήθεια ήταν χρονικά περιορισμένη, με μια ad hoc οργάνωση και κατά κύριο λόγο έξω από τα τμήματα και τις δράσεις τους.

Το θέμα του φετινού Συνεδρίου, είναι ακριβώς το πώς μπορούμε να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στις τοπικές μας κοινότητες και ευρύτερα στην κοινωνία, εφαρμόζοντας την Προσκοπική Μέθοδο. Για να πετύχουμε μια ουσιαστική συζήτηση σε βάθος, απ᾽ την οποία θα προκύψουν εφαρμόσιμα συμπεράσματα, οι κύκλοι συζήτησης θα είναι θεματικοί, καθένας από τους οποίους θα έχει την ευθύνη να κουβεντιάσει μια επιμέρους πτυχή του θέματος και να παρουσιάσει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα, συνοδευόμενα από τουλάχιστον δύο προτάσεις εφαρμογής.

Στη συνέχεια οι Κλάδοι θα αναλάβουν τη δημιουργία προγραμμάτων που θα βασίζονται σε τουλάχιστον μία πρόταση εφαρμογής από κάθε κύκλο συζήτησης. Στόχος είναι στο Συνέδριο του 2019 να δούμε όλοι μαζί την παρουσίαση απολογισμού για τις δράσεις που προέκυψαν με ιδέες από το Συνέδριο του 2018.

Για να μπορέσει ο καθένας μας να συζητήσει το θέμα στο οποίο έχει να προσφέρει τις περισσότερες ιδέες, η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όλους τους βαθμοφόρους να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής με βάση την οποία θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στον κάθε κύκλο συζήτησης.

 

Κύκλος Πολιτικής Προστασίας

Το Σ.Ε.Π. είναι ενταγμένο στο μητρώο των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας από τότε που φτιάχτηκε το μητρώο αυτό. Με πρωτοβουλία μάλιστα βαθμοφόρων της Π.Ε.Ν.Α. λειτουργούσε για χρόνια και Ομάδα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΟΑΦΚ), με εκπαίδευση και εξοπλισμό για την παροχή Διοικητικής Μέριμνας, την οργάνωση καταυλισμών και άλλα. Σκοπός του Κύκλου Πολιτικής Προστασίας είναι να συζητήσει θέματα όπως συμβολή στη Δασοπροστασία, δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τοπικούς κινδύνους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τους Δήμους (πλημμύρες, ανεμοθύελλες, σεισμούς και άλλα), το επίπεδο σχεδιασμού, εξοπλισμού και εκπαίδευσης που έχουμε αλλά και τις προϋποθέσεις εμπλοκής ανηλίκων μελών σε δράσεις πρόληψης και αρωγής πληγέντων.

 

Κύκλος Βοήθειας στο Συνάνθρωπο

Η Καλή Πράξη, ο κόμπος που δέναμε στο μαντήλι, η γιαγιά που θέλει να περάσει το δρόμο… Στόχος του Κύκλου είναι να συζητήσει για τις δράσεις προσφοράς, τη διάρκεια και τη συνέχειά τους, τρόπους προσφοράς στο συνάνθρωπο που ξεφεύγουν από τα κλασσικά (σκεφτείτε πόσο θα βοηθούσε έναν ηλικιωμένο ένας πρόσκοπος αν του συμπλήρωνε μια ηλεκτρονική αίτηση), τις συνεργασίες και συμμαχίες με άλλους φορείς για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων στην κάθε γειτονιά, αλλά και το πώς η προσφορά στην κοινωνία θα γίνει βίωμα στα ανήλικα μέλη και μέρος του προσκοπικού παιχνιδιού.

 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή του 26ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων της Π.Ε.Νοτ. Αττικής, Αντώνης – Φοίβος Νομικός, ΥΣ 2ο ΣΠ Βύρωνα

[1] Ανακοίνωση ΓΕ 63/2018 ‘Η Προσκοπική Μέθοδος’

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *