Προσυνεδριακή συνάντηση για το Συνέδριο Εκπαίδευσης Γενικής Εφορίας

Στον σύνδεσμο που θα βρείτε παρακάτω μπορείτε να γράψετε τις προτάσεις σας για την Εκπαίδευση. Οι προτάσεις θα είναι ορατές από όλους, οπότε θα βοηθήσει πολύ να είναι κατανοητές και από άτομα που τώρα αποκτούν εμπειρίες στον συγκεκριμένο τομέα.

Παρακαλώ πολύ πρώτα διαβάστε προτάσεις των άλλων και μετά κάντε τις δικές σας.

Θα βρείτε τις μέχρι στιγμής προτάσεις παρακάτω, μετά την φόρμα.

Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί εμφανίζονται το βράδυ της ίδιας ημέρας, οπότε μην απορήσετε αν δεν εμφανιστεί αυτόματα η πρότασή σας. Μπορείτε, επίσης, να αφήνετε τα σχόλιά σας στον χώρο που θα βρείτε κάτω-κάτω (μετά από τη φόρμα και τις μέχρι στιγμής προτάσεις), τα οποία δημοσιεύονται άμεσα.

Η φόρμα για να δώσετε τις προτάσεις σας αφού διαβάσετε αυτές που έχουν ήδη κατατεθεί:

Οι μέχρι στιγμής προτάσεις είναι:

Από: Καλούπης Δημήτρης
Τίτλος: Αποσύνδεση εκπαιδευτικής διαδικασίας από την εντολή διοίκησης
Πρόταση: Σκοπός της εκπαίδευσης στους προσκόπους είναι η πληροφόρηση και εργαλείοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας που έχουμε , ώστε να μπορέσει κάποιος να άσκησει έναν ρόλο με τον πλέον αποδοτικό τρόπο για τα μέλη της προσκοπικής κίνησης που καλείτε να υπηρετήσει με το έργο του , για την εν γένη ενδυνάμωση και επίτευξη του σκοπού και της αποστολής του Προσκοπισμού στην Ελλάδα και τέλος για την απρόσκοπτη και αειφόρο εθελοντική παρουσία του εποφελουμενου της εκπαίδευσης . Κανένας από αυτούς τους λόγους δεν εξυπηρετείτε όταν η εκπαίδευση του ΣΕΠ είναι μια προϋπόθεση για την έκδοση εντολής με μια χαριστική περίοδο. Το σωστό θα ήταν η εκπαίδευση του εθελοντή για την ανάλειψη ενός ρόλου να ήταν αποτέλεσμα της δικής του επιλογής για την εξυπηρέτηση ενός ρόλου αφενός και της ετήσιας αξιολόγησης του από τους διοικητικά υπεύθηνους του. Σε αυτήν τη λογική εξυπηρετεί άριστα ο τρόπος εκπαίδευσης που βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή αν εμπλουτιστεί και με άλλες μορφές εκπαίδευσης όπως είναι η μέθοδος μέντορα , η ανάγνωση φυλλαδίου κλπ για την ίδια εκπαιδευτική ενότητα ως επιλογή.

Από: Νίκος Χατζόπουλος
Τίτλος: Αλλαγή στον τρόπο υλοποίησης των Μεθοδολογικών ενοτήτων και Ενοτήτων Ηγεσίας
Πρόταση: Η εμπειρία μου από την υλοποίηση ενοτήτων του κύκλου μεθοδολογίας με οδηγεί στο να προτείνω την καθιέρωση των Ενοτήτων Β40 ως την μόνη μέθοδο για την υλοποίηση των ενοτήτων που γίνονται κατά κλάδους. Η προσομοίωση λειτουργίας ενός τμήματος και τα βιωματικά στοιχεία που εμπεριέχει είναι εξαιρετικής σημασίας τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές.

Από: Κων/νος Χαρατσαρης
Τίτλος: Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Πρόταση: Να υλοποιηθούν άμεσα όλες οι διατάξεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης ως προς το Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Από: Κων/νος Χαρατσαρης
Τίτλος: Αξιολόγηση
Πρόταση: Ενίσχυση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτή, Εκπαιδευόμενου (νέα διαδικασία) και της εκπαιδευτικής διαδικασίας (βελτίωση)

Από: Κων/νος Χαρατσαρης
Τίτλος: Μηχανογραφικό Σύστημα
Πρόταση: Βελτίωση υπάρχοντος Μηχανογραφικού Συστήματος ή αντικατάσταση του με ένα νέο

Από: Κων/νος Χαρατσαρης
Τίτλος: Ενεργό συμμετοχή Εκπαιδευόμενου στην εκπαιδευτική του πορεία
Πρόταση: Ο Εκπαιδευόμενος βλέπει το Προσωπικό του πλάνο εκπαίδευσης, κάνει αιτήσεις για εκπαιδεύσεις και διαχειρίζεται τις πρακτικές του εφαρμογές ποιο άμεσα

Από: Κων/νος Χαρατσαρης
Τίτλος: Συμβούλιο Εκπαίδευση
Πρόταση: Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης να είναι το όργονο που βοηθάει ουσιαστικά την Εφορεία Εκπαίδευσης στο έργο της. Όχι ένα όργανο φιλολογικών συζητήσεων, με εκπαιδευτές που έχουν διαθέσιμο χρόνο.1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *