Διαδικασία επεξεργασίας, αποστολής και έγκρισης Δελτίου Εκδρομής

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για την συμπλήρωση, επεξεργασία και τελική έγκριση του Δελτίου Εκδρομής ώστε ένα Τμήμα να πραγματοποιήσει μια εκδρομή με διανυκτέρευση (πολυήμερη). Για οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό μπορεί να έχετε, επικοινωνείστε με την Εφορεία Διοίκησης στο admin παπάκι nat.sep.org.gr και τον Βοηθό Περιφερειακό (Διοίκηση & Επικοινωνία) στο arc.a παπάκι nat.sep.org.gr

Ανάλυση των βημάτων

1.

Ο Αρχηγός Εκδρομής κατεβάζει τα αρχεία που αφορούν στο Δελτίο Εκδρομής και ξεκινάει την επεξεργασία.

2.

Ο Αρχηγός Εκδρομής στέλνει στην Εφορεία Κλάδου το πρόγραμμα προς έγκριση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής. Τα email είναι

  • για τον Κλάδο Λυκοπούλων cubs παπάκι nat.sep.org.gr
  • για τον Κλάδο Προσκόπων scouts παπάκι nat.sep.org.gr
  • για τον Κλάδο Ανιχνευτών explorers παπάκι nat.sep.org.gr
  • για τον Κλάδο Προσκοπικού Δικτύου scout.network παπάκι nat.sep.org.gr

Σε αυτό το στάδιο η επικοινωνία είναι μεταξύ του Αρχηγού Εκδρομής και της Εφορείας Κλάδου, κοινοποιούμε επίσης σε αυτή την επικοινωνία και την Βοηθό Περιφερειακό για το Πρόγραμμα στο arc.c παπάκι nat.sep.org.gr

Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί σε 5 ημέρες, συνεπώς απομένουν 5 ημέρες μέχρι την έναρξη της εκδρομής.

3.

Ο Αρχηγός Εκδρομής στέλνει στην/στον Αρχηγό Συστήματος το Δελτίο Εκδρομής σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με το πρόγραμμα (2 αρχεία). Η/Ο Αρχηγός Συστήματος ελέγχει όλο το περιεχόμενο, υπογράφει (στο Δελτίο Εκδρομής, σφραγία & υπογραφή) και αποστέλλει τα δυο αρχεία από το email του Συστήματος τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής στην Περιφερειακή Εφορεία προς έγκριση. Το email αποστέλλεται στο penotattikis παπάκι sep.org.gr με κοινοποίηση τα ίδια email που αναφέρονται στο βήμα 2.

4.

Η Εφορεία Διοίκησης της ΠΕ ελέγχει την ορθότητα του Δελτίου Εκδρομής ως προς το Διοικητικό μέρος και αναλόγως επιστρέφει με σχόλια προς διόρθωση, και εν τέλει αποστέλει τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής το Δελτίο Εκδρομής υπογεγραμμένο.

5.

Μετά την εκδρομή, ο Αρχηγός Εκδρομής συμπληρώνει το Έντυπο του Απολογισμού Εκδρομής το οποίο και προωθεί όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες μετά την διεξαγωγή της δράσης, στον Αρχηγό Συστήματος ώστε να κλείσει οικονομικά η δράση. Ο Αρχηγός Συστήματος στην συνέχεια ενημερώνει την Ε.Κ.Σ. του Συστήματος για τα οικονομικά.

Οδηγίες για την επεξεργασία των αρχείων του Δελτίου Εκδρομής

  • Αρχείο Document “Πρόγραμμα”: συμπληρώνετε τα στοιχεία σύμφωνα με το πρότυπο ανάλογα με τις ημέρες της δράσης και επίσης φροντίζετε η ανάλυση του Προγράμματος να γίνεται με βάση ότι αναγράφεται στο πρότυπο για τον κάθε Κλάδο.
  • Δελτίο Εκδρομής: μόλις συμπληρώσετε το PDF αρχείο του Δελτίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να πατήσετε Αποθήκευση/Save και τα στοιχεία που έχετε εισάγει αποθηκεύονται. Στο τέλος του Δελτίου μπορείτε να εισάγετε την υπογραφή (ή/και σφραγίδα) ως εικόνα.

Χρήσιμα και σχετικοί Κανονισμοί

Παρακάτω θα βρείτε Κανονισμούς που αναφέρονται στην σωστή διεξαγωγή της εκδρομής με ασφάλεια.

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλια μπορείτε να απευθύνεστε στο arc.a παπάκι nat.sep.org.gr.