Όνομα Καθήκοντα E-mail
Δημητριάδης Ιωάννης Περιφερειακός Έφορος rc [at] nat.sep.org.gr
Χατζόπουλος Νικόλαος Αν. Περιφερειακός Έφορος drc [at] nat.sep.org.gr
Εύα Κουλπαλίδη-Δερμάτη Εφ. Οικονομικών και Περιουσίας finance [at] nat.sep.org.gr
Λογγοβίτης Σταύρος Εφ. Διοίκησης admin.c [at] nat.sep.org.gr
Τσουκαλάς Νικόλαος Βοηθός ΠΕ (Κεντρικός Τομέας) arc.a [at] nat.sep.org.gr
Τσαμαΐδης Δημήτριος Βοηθός ΠΕ (Τομέας Νέας Σμύρνης) arc.b [at] nat.sep.org.gr
Χαρατσάρης Κωνσταντίνος Βοηθός ΠΕ (Νότιος Τομέας) arc.c [at] nat.sep.org.gr
Κεφαλάς Παναγιώτης Βοηθός ΠΕ (Βόρειος Τομέας) arc.d [at] nat.sep.org.gr
Μπονώρη Χριστίνα Εφ. Εκπαίδευσης training [at] nat.sep.org.gr
Φώτου Μαρία Εφ. Κλάδου Λυκοπούλων cubs [at] nat.sep.org.gr
Μίχαλος Μιχάλης Εφ. Κλάδου Προσκόπων scouts [at] nat.sep.org.gr
Κούλαλης Μανώλης Εφ. Κλάδου Ανιχνευτών explorers [at] nat.sep.org.gr
Χαρίτος Αλέξης Εφ. Παλαιών Προσκόπων epp [at] nat.sep.org.gr
Καραγιάννης Γεώργιος Εφ. Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων sea.scouts [at] nat.sep.org.gr
Κοντογιάννης Δημήτριος Εφ. Δημοσίων Σχέσεων pr [at] nat.sep.org.gr
Μαρούλης Στέφανος Εφ. Πληροφορικής it [at] nat.sep.org.gr
Κοντίνη Χριστίνα Αν. Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων cubs [at] nat.sep.org.gr
Καραβάνα Δήμητρα Αν. Έφορος Κλάδου Προσκόπων scouts [at] nat.sep.org.gr
Καλούπης Δημήτριος Εφ. Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος earth [at] nat.sep.org.gr
Τοπούζης Νικόλαος Εφ. Ανάπτυξης development [at] nat.sep.org.gr