Γιάννης ΔημητριάδηςΑρχηγός Τοπικού Προσκοπικού Κέντρου Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωναpkvirona@sep.org.gr

Όνομα Καθήκοντα E-mail
Καλούπης Δημήτρης Περιφερειακός Έφορος rc [at] nat.sep.org.gr
Τσουκαλάς Νίκος Αν. Περιφερειακός Έφορος drc [at] nat.sep.org.gr
Μίχαλος Μιχάλης Βοηθός ΠΕ (Διοίκηση & Επικοινωνία) arc.a [at] nat.sep.org.gr
Λογγοβίτης Σταύρος Εφ. Διοίκησης admin.c [at] nat.sep.org.gr
Κοντογιάννης Δημήτριος Εφ. Δημοσίων Σχέσεων pr [at] nat.sep.org.gr
Μαρούλης Στέφανος Εφ. Πληροφορικής it [at] nat.sep.org.gr
Μπονώρη Χριστίνα Βοηθός ΠΕ (Πρόγραμμα) arc.c [at] nat.sep.org.gr
Παπαδάτος Δημήτρης Εφ. Κλάδου Λυκοπούλων cubs [at] nat.sep.org.gr
Εφ. Κλάδου Προσκόπων scouts [at] nat.sep.org.gr
Εφ. Κλάδου Ανιχνευτών explorers [at] nat.sep.org.gr
Δόγκας Δημοσθένης Εφ. Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων sea.scouts [at] nat.sep.org.gr
Αν. Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων cubs [at] nat.sep.org.gr
Αν. Έφορος Κλάδου Προσκόπων scouts [at] nat.sep.org.gr
Βοηθός ΠΕ (Ανθρώπινο Δυναμικό) arc.b [at] nat.sep.org.gr
Χαρατσάρης Κων/νος Εφ. Εκπαίδευσης training [at] nat.sep.org.gr
Εφ. Εφαρμογής Προγραμμάτων Ειδικότητας
Εφ. Ανάπτυξης development [at] nat.sep.org.gr
Κώστας Τζίφας Εφ. Παλαιών Προσκόπων epp [at] nat.sep.org.gr
Αθηναίος Χάρης Βοηθός ΠΕ (Οικονομικών, Περιουσίας & Υλικού) arc.d [at] nat.sep.org.gr
Πλέσσας Σήφης Εφ. Οικονομικών και Περιουσίας finance [at] nat.sep.org.gr
Τοπούζης Νίκος Εφ. Περιουσίας