Προγραμματισμός ΠΕΝΑ

October 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday 01/10
 • 20:00 – 23:59 Cocktail Party - 1ο Σ.Π. Βύρωνα
  Cocktail Party - 1ο Σ.Π. Βύρωνα
  20:00 – 23:59
  ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΥΡΩΝΑ (BYRON'S SCOUT HALL) (Βουτζά 63-73, Βύρωνας 162 31, Ελλάδα, Ελλάδα)
Sunday 02/10
Monday 03/10
 • 19:30 – 21:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  19:30 – 21:00
  Γραφεία ΠΕΝΑ Νέα Σμύρνη
Tuesday 04/10
Wednesday 05/10
Thursday 06/10
Friday 07/10
Saturday 08/10
Sunday 09/10
Monday 10/10
Tuesday 11/10
Wednesday 12/10
 • 19:00 – 22:00 Τετάρτη στην ΠΕΝΑ
Thursday 13/10
Friday 14/10
Saturday 15/10
Sunday 16/10
Monday 17/10
Tuesday 18/10
Wednesday 19/10
Thursday 20/10
Friday 21/10
Saturday 22/10
Sunday 23/10
Monday 24/10
Tuesday 25/10
Wednesday 26/10
Thursday 27/10
 • All Day Σχολικές γιορτές
Friday 28/10
 • All Day Παρελάσεις 28ης Οκτωβρίου
Saturday 29/10
Sunday 30/10
Monday 31/10
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο δράσης 365
  Ημερολόγιο δράσης 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους. Το ημερολόγιο του συστήματος πρέπει να είναι κοινοποιημένο στην ομάδα των Εφόρων της Π.Ε.ΝΑ

November 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Tuesday 01/11
Wednesday 02/11
Thursday 03/11
Friday 04/11
Saturday 05/11
Sunday 06/11
 • All Day Εκδρομή Αγελών Περιφέρεια
Monday 07/11
 • 19:30 – 21:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α
  Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α
  19:30 – 21:00
  Γραφεία Π.Ε.Ν.Α. Νέα Σμύρνη
Tuesday 08/11
Wednesday 09/11
 • 19:30 – 21:30 Συμβούλιο Α.Σ. και Εφόρων Π.Ε.Ν.Α στο 3ο ΝΠ Βούλας
Thursday 10/11
Friday 11/11
Saturday 12/11
Sunday 13/11
Monday 14/11
Tuesday 15/11
Wednesday 16/11
Thursday 17/11
Friday 18/11
Saturday 19/11
Sunday 20/11
Monday 21/11
Tuesday 22/11
Wednesday 23/11
Thursday 24/11
Friday 25/11
Saturday 26/11
Sunday 27/11
Monday 28/11
Tuesday 29/11
Wednesday 30/11
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο δράσης 365
  Ημερολόγιο δράσης 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους.

December 2022

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thursday 01/12
Friday 02/12
Saturday 03/12
 • All Day Συνέδριο Ε.Κ.Σ. και Ε.Π.Π
Sunday 04/12
 • All Day Συνέδριο Βαθμοφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  Συνέδριο Βαθμοφόρων Π.Ε.Ν.Α.

  Θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο συνέδριο των βαθμοφόρων της Περιφέρειας στο οποίο θα γίνει και η ανάδειξη των νέων μελών στην Γενική Συνέλευση

Monday 05/12
 • 19:30 – 21:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α
  Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α
  19:30 – 21:00
  Γραφεία Π.Ε.Ν.Α. Νέα Σμύρνη
Tuesday 06/12
Wednesday 07/12
Thursday 08/12
Friday 09/12
Saturday 10/12
Sunday 11/12
Monday 12/12
Tuesday 13/12
Wednesday 14/12
 • 18:30 – 21:00 Τετάρτη στη Π.Ε.Ν.Α.
  Τετάρτη στη Π.Ε.Ν.Α.
  18:30 – 21:00
  Γραφεία Π.Ε.Ν.Α. Νέα Σμύρνη
Thursday 15/12
Friday 16/12
Saturday 17/12
Sunday 18/12
Monday 19/12
Tuesday 20/12
Wednesday 21/12
Thursday 22/12
Friday 23/12
Saturday 24/12
Sunday 25/12
Monday 26/12
Tuesday 27/12
Wednesday 28/12
Thursday 29/12
Friday 30/12
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο δράσης 365
  Ημερολόγιο δράσης 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους.

Saturday 31/12

January 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Sunday 01/01
Monday 02/01
 • 19:30 – 21:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  19:30 – 21:00
  Νέα Σμύρνη Π.Ε.Ν.Α.
Tuesday 03/01
Wednesday 04/01
Thursday 05/01
Friday 06/01
Saturday 07/01
Sunday 08/01
Monday 09/01
Tuesday 10/01
Wednesday 11/01
 • 18:30 – 21:00 Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
  Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
  18:30 – 21:00
  Νέα Σμύρνη Π.Ε.Ν.Α.
Thursday 12/01
Friday 13/01
Saturday 14/01
Sunday 15/01
Monday 16/01
Tuesday 17/01
Wednesday 18/01
Thursday 19/01
Friday 20/01
Saturday 21/01
Sunday 22/01
Monday 23/01
Tuesday 24/01
Wednesday 25/01
Thursday 26/01
Friday 27/01
Saturday 28/01
Sunday 29/01
Monday 30/01
Tuesday 31/01
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο δράσης 365
  Ημερολόγιο δράσης 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους.

February 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Wednesday 01/02
Thursday 02/02
Friday 03/02
Saturday 04/02
Sunday 05/02
Monday 06/02
 • 19:30 – 20:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  19:30 – 20:00
  Νέα Σμύρνη
Tuesday 07/02
Wednesday 08/02
Thursday 09/02
Friday 10/02
Saturday 11/02
 • 08:00 Οικονομικοί Έλεγχοι Συστήματων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α.
  Οικονομικοί Έλεγχοι Συστήματων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α.
  08:00
  Νέα Σμύρνη γραφεία Π.Ε.Ν.Α.

  Το συγκεκριμένο διήμερο , οι ΕΚΣ των συστημάτων θα συναντηθούν με την ΕΚΣ της Π.Ε.Ν.Α. για να πραγματοποιηθεί ο οικονομικός τους έλεγχος. Οι συναντήσεις θα γίνουν σε προκαθορισμένες ώρες για κάθε σύστημα, μέσα στο Σαββατοκύριακο

Sunday 12/02
 • Οικονομικοί Έλεγχοι Συστήματων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α. Ends 21:30
  Οικονομικοί Έλεγχοι Συστήματων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α.
  Νέα Σμύρνη γραφεία Π.Ε.Ν.Α.

  Το συγκεκριμένο διήμερο , οι ΕΚΣ των συστημάτων θα συναντηθούν με την ΕΚΣ της Π.Ε.Ν.Α. για να πραγματοποιηθεί ο οικονομικός τους έλεγχος. Οι συναντήσεις θα γίνουν σε προκαθορισμένες ώρες για κάθε σύστημα, μέσα στο Σαββατοκύριακο

Monday 13/02
Tuesday 14/02
Wednesday 15/02
 • 18:30 – 19:00 Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
  Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
  18:30 – 19:00
  Νέα Σμύρνη
Thursday 16/02
Friday 17/02
Saturday 18/02
Sunday 19/02
Monday 20/02
Tuesday 21/02
Wednesday 22/02
Thursday 23/02
Friday 24/02
Saturday 25/02
 • 08:00 Οικονομικοί Έλεγχοι Συστημάτων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α.
  Οικονομικοί Έλεγχοι Συστημάτων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α.
  08:00
  Νέα Σμύρνη γραφεία Π.Ε.Ν.Α.

  Το συγκεκριμένο διήμερο , οι ΕΚΣ των συστημάτων θα συναντηθούν με την ΕΚΣ της Π.Ε.Ν.Α. για να πραγματοποιηθεί ο οικονομικός τους έλεγχος. Οι συναντήσεις θα γίνουν σε προκαθορισμένες ώρες για κάθε σύστημα, μέσα στο Σαββατοκύριακο

Sunday 26/02
 • Οικονομικοί Έλεγχοι Συστημάτων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α. Ends 21:30
  Οικονομικοί Έλεγχοι Συστημάτων και ΕΠΠ από Π.Ε.Ν.Α.
  Νέα Σμύρνη γραφεία Π.Ε.Ν.Α.

  Το συγκεκριμένο διήμερο , οι ΕΚΣ των συστημάτων θα συναντηθούν με την ΕΚΣ της Π.Ε.Ν.Α. για να πραγματοποιηθεί ο οικονομικός τους έλεγχος. Οι συναντήσεις θα γίνουν σε προκαθορισμένες ώρες για κάθε σύστημα, μέσα στο Σαββατοκύριακο

Monday 27/02
Tuesday 28/02
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο δράσης 365
  Ημερολόγιο δράσης 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους.

March 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Wednesday 01/03
Thursday 02/03
Friday 03/03
Saturday 04/03
Sunday 05/03
Monday 06/03
 • 19:30 – 21:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  19:30 – 21:00
  Νέα Σμύρνη γραφεία ΠΕΝΑ
Tuesday 07/03
Wednesday 08/03
Thursday 09/03
Friday 10/03
Saturday 11/03
Sunday 12/03
Monday 13/03
Tuesday 14/03
Wednesday 15/03
 • 18:00 – 21:30 Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
  Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
  18:00 – 21:30
  Νέα Σμύρνη γραφεία Π.Ε.Ν.Α.
Thursday 16/03
Friday 17/03
Saturday 18/03
Sunday 19/03
Monday 20/03
Tuesday 21/03
Wednesday 22/03
Thursday 23/03
Friday 24/03
Saturday 25/03
Sunday 26/03
Monday 27/03
Tuesday 28/03
Wednesday 29/03
Thursday 30/03
Friday 31/03
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο Δράσης 365
  Ημερολόγιο Δράσης 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους.

April 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday 01/04
Sunday 02/04
Monday 03/04
 • 19:30 – 20:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
  19:30 – 20:00
  Νέα Σμύρνη γραφεία Π.Ε.Ν.Α.
Tuesday 04/04
Wednesday 05/04
Thursday 06/04
Friday 07/04
Saturday 08/04
Sunday 09/04
Monday 10/04
Tuesday 11/04
Wednesday 12/04
 • 18:30 – 21:30 Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
Thursday 13/04
Friday 14/04
Saturday 15/04
Sunday 16/04
Monday 17/04
Tuesday 18/04
Wednesday 19/04
Thursday 20/04
Friday 21/04
Saturday 22/04
Sunday 23/04
Monday 24/04
Tuesday 25/04
Wednesday 26/04
Thursday 27/04
Friday 28/04
Saturday 29/04
Sunday 30/04
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο Δράσης 365
  Ημερολόγιο Δράσης 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους.

May 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Monday 01/05
Tuesday 02/05
Wednesday 03/05
Thursday 04/05
Friday 05/05
Saturday 06/05
Sunday 07/05
Monday 08/05
 • 19:30 – 21:00 Συμβούλιο Εφόρων Π.Ε.Ν.Α.
Tuesday 09/05
Wednesday 10/05
Thursday 11/05
Friday 12/05
Saturday 13/05
Sunday 14/05
Monday 15/05
Tuesday 16/05
Wednesday 17/05
 • 18:30 – 21:00 Τετάρτη στην Π.Ε.Ν.Α.
Thursday 18/05
Friday 19/05
Saturday 20/05
Sunday 21/05
Monday 22/05
Tuesday 23/05
Wednesday 24/05
Thursday 25/05
Friday 26/05
Saturday 27/05
Sunday 28/05
Monday 29/05
Tuesday 30/05
Wednesday 31/05
 • 08:00 – 08:30 Ημερολόγιο Δράσεων 365
  Ημερολόγιο Δράσεων 365
  08:00 – 08:30

  Οι Αρχηγοί Συστήματος πρέπει να καταχωρήσουν στο ημερολόγιο του συστήματος τις ημερομηνίες των δράσεων των τμημάτων τους.

June 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Thursday 01/06
Friday 02/06
Saturday 03/06
Sunday 04/06
Monday 05/06
Tuesday 06/06
Wednesday 07/06
Thursday 08/06
Friday 09/06
Saturday 10/06
Sunday 11/06
Monday 12/06
Tuesday 13/06
Wednesday 14/06
Thursday 15/06
Friday 16/06
Saturday 17/06
Sunday 18/06
Monday 19/06
Tuesday 20/06
Wednesday 21/06
Thursday 22/06
Friday 23/06
Saturday 24/06
Sunday 25/06
Monday 26/06
Tuesday 27/06
Wednesday 28/06
Thursday 29/06
Friday 30/06

No events.

July 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Saturday 01/07
Sunday 02/07
Monday 03/07
Tuesday 04/07
Wednesday 05/07
Thursday 06/07
Friday 07/07
Saturday 08/07
Sunday 09/07
Monday 10/07
Tuesday 11/07
Wednesday 12/07
Thursday 13/07
Friday 14/07
Saturday 15/07
Sunday 16/07
Monday 17/07
Tuesday 18/07
Wednesday 19/07
Thursday 20/07
Friday 21/07
Saturday 22/07
Sunday 23/07
Monday 24/07
Tuesday 25/07
Wednesday 26/07
Thursday 27/07
Friday 28/07
Saturday 29/07
Sunday 30/07
Monday 31/07

No events.

August 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Tuesday 01/08
Wednesday 02/08
Thursday 03/08
Friday 04/08
Saturday 05/08
Sunday 06/08
Monday 07/08
Tuesday 08/08
Wednesday 09/08
Thursday 10/08
Friday 11/08
Saturday 12/08
Sunday 13/08
Monday 14/08
Tuesday 15/08
Wednesday 16/08
Thursday 17/08
Friday 18/08
Saturday 19/08
Sunday 20/08
Monday 21/08
Tuesday 22/08
Wednesday 23/08
Thursday 24/08
Friday 25/08
Saturday 26/08
Sunday 27/08
Monday 28/08
Tuesday 29/08
Wednesday 30/08
Thursday 31/08

No events.

September 2023

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Friday 01/09
Saturday 02/09
Sunday 03/09
Monday 04/09
Tuesday 05/09
Wednesday 06/09
Thursday 07/09
Friday 08/09
Saturday 09/09
Sunday 10/09
Monday 11/09
Tuesday 12/09
Wednesday 13/09
Thursday 14/09
Friday 15/09
Saturday 16/09
Sunday 17/09
Monday 18/09
Tuesday 19/09
Wednesday 20/09
Thursday 21/09
Friday 22/09
Saturday 23/09
Sunday 24/09
Monday 25/09
Tuesday 26/09
Wednesday 27/09
Thursday 28/09
Friday 29/09
Saturday 30/09

No events.