Το ημερολόγιο του Α.Σ.

 • Καταγραφή υλικού Συστήματατος. Με αφορμή αυτού, καθαρισμός και γενικότερα τακτοποίηση των χώρων της λέσχης.
 • Ολοκλήρωση και καταγραφή των αξιολογήσεων και απολογισμών θερινών Κατασκηνώσεων, Μεγάλων Δράσεων και παράδοση στην Π.Ε.
 • Προετοιμασία και πραγματοποίηση Αγιασμού.
 • Πραγματοποποίηση προγραμματισμού και ολοκλήρωσης Στόχων των Τμημάτων.
 • Έναρξη ετήσιας απογραφής.
 • Ενημέρωση γονέων για την ετήσια συνδρομή.
 • Συμβούλιο Προγραμματισμού Ενήλικων Στελεχών.
 • Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών των Ενηλίκων Στελεχών.
 • Προετοιμασία Δράσης Προβολής Συστήματος.

Να μην ξεχάσω…

 • Να επικοινωνήσω με την ενορία για τον αγιασμό και να φροντίσω να γνωρίζω τι θα χρειαστεί.
 • Να καλέσω στον αγιασμό τοπικούς φορείς από την γειτονιά, τον Δήμο κ.α. Με αφορμή αυτού, να θυμίσω στον Δήμο ό,τι χρειάζομαι για το Σύστημα.
 • Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου, προετοιμασία μπάντας και κατάθεση στεφάνου.
 • Προετοιμασία – εξασφάλιση χώρων για τις πρώτες διήμερες εκδρομές.
 • Συμπλήρωση εντύπου Ανάπτυξης.

Να μην ξεχάσω…

 • Να είναι πλήρεις οι στολές μας για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
 • Προετοιμασία οικονομικής δράσης Χριστουγέννων.
 • Εξασφάλιση χώρων για τις χειμερινές εκδρομές.

Να μην ξεχάσω…

 • Να βεβαιωθώ ότι έχουν εν ισχύ εντολή και είναι απογεγραμμένα τα Ενήλικα Στελέχη που συμμετέχουν στο Συνέδριο της ΠΕ.
 • Οικονομική Δράση Χριστουγέννων.
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού Συστήματος.
 • Συνάντηση ΕΚΣ με την ΠΕ.
 • Ολοκλήρωση προετοιμασίας χειμερινών εκδρομών και έγκαιρη αποστολή φακέλων δράσεων.

Να μην ξεχάσω…

 • Να βεβαιωθώ ότι όλα τα μέλη του Συστήματος έχουν απογραφεί.
 • Πραγματοποίηση Κοπής Πίττας Συστήματος.
 • Απολογισμός Χειμερινών Εκδρομών.

Να μην ξεχάσω…

 • Να βεβαιωθώ ότι έχει απογραφεί η ΕΚΣ και να ελέγξω πότε λήγει η θητεία της.
 • Με αφορμή την κοπή της πίττας, να θυμίσω στον Δήμο ό,τι χρειάζομαι.
 • Έναρξη συντήρησης Ν/Π Λεμβών
 • Παρέλαση 25ης Μαρτίου, προετοιμασία μπάντας και κατάθεση στεφάνου.
 • Προετοιμασία Πασχαλινού Bazaar.
 • Έλεγχος Οικονομικών.
 • “Κλείσιμο” χώρων κατασκήνωσης.

Να μην ξεχάσω…

 • Να είναι πλήρεις οι στολές μας για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Μ. Εβδομάδας.
 • Πραγματοποίησης Bazaar/Οικονομικής δράσης.

Να μην ξεχάσω…

 • Αν είναι απαραίτητα, διήμερα προετοιμασίας θερινών κατασκηνώσεων.
 • Προετοιμασία και πραγματοποίηση οικονομικής δράσης BBQ (ή τον Ιούνιο).

Να μην ξεχάσω…

 • Να αρχίσω την επικοινωνία με τον Δήμο ή/και γενικά για χορηγίες.
 • Προετοιμασία υλικών Συστήματος για τις κατασκηνώσεις (αναπλήρωση, επισκευή ή προμήθεια.)
 • Έγκαιρη επικοινωνία με τους Εφόρους Κλάδων της ΠΕ για το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων και επίσης έγκαιρη προετοιμασία και υποβολή του Φάκελου Κατασκήνωσης/ΜΔΥ/Μεγάλου Ταξιδιού.

Να μην ξεχάσω…

 • Να βεβαιωθώ ότι όλα τα μέλη του Συστήματος έχουν απογραφεί.
 • Πραγματοποίηση Κατασκηνώσεων/ΜΔΥ/Μεγάλων Ταξιδιών.

Να μην ξεχάσω…